Authors

Page 13 of 115

Nickname Name Country Action
Jon Marans  Jon Marans    Browse Items 
      Browse Items 
Bornscheuer, Lothar.  Bornscheuer, Lothar.    Browse Items 
Shelagh Delaney  Shelagh Delaney    Browse Items 
Dennis (ACT) Boutsikaris  Dennis (ACT) Boutsikaris    Browse Items 
Timothy Monich  Timothy Monich    Browse Items 
James Goldman  James Goldman    Browse Items 
Terry Gross  Terry Gross    Browse Items 
Howard Richardson  Howard Richardson    Browse Items 
Shakespeare W  Shakespeare W    Browse Items 
Miguel Piinero  Miguel Piinero    Browse Items 
Euripides  Euripides    Browse Items 
Bruce (ACT) Davison  Bruce (ACT) Davison    Browse Items 
Lilene Mansell  Lilene Mansell    Browse Items 
Richard B Chodosh  Richard B Chodosh    Browse Items 
Maxwell, Anderson  Maxwell, Anderson    Browse Items 
Dan Halpern  Dan Halpern    Browse Items 
GUANG DONG SHENG JIAN SHE ZHI GONG SI XIANG ZHENG ZHI GONG ZUO YAN JIU HUI BIAN  GUANG DONG SHENG JIAN SHE ZHI GONG SI XIANG ZHENG ZHI GONG ZUO YAN JIU HUI BIAN    Browse Items 
Edmond Rostand  Edmond Rostand    Browse Items 
Herman Wouk  Herman Wouk    Browse Items